Chi phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
 • - Chọn dịch vụ -
 • Giá trọn gói
 • Phí thành lập công ty ở Singapore (chưa bao gồm các dịch vụ khác)
 • Dịch vụ giám đốc
 • Dịch vụ thư ký thường niên
 • Dịch vụ thuê địa chỉ văn phòng
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
 • Không chọn
Field is required!

Chi phí dịch vụ thuế

Vui lòng chọn cả 3 hạng mục
Ước tính doanh số cả năm
 • - Chọn khoảng doanh số -
 • Dưới $ 199.000
 • Từ $ 200.000 đến $ 499.000
 • Từ $500.000 đến $1.000.000
 • Từ $1.000.000 đến $5.000.000
 • Trên $5.000.000
 • Không chọn
Field is required!
Ước tính số giao dịch thu chi trong tháng
 • - Chọn số lượng giao dịch -
 • Từ 1 đến 30
 • Từ 31 đến 50
 • Từ 51 đến 100
 • Từ 101 đến 150
 • Từ 151 trở lên
 • Không chọn
Field is required!
Ước tính số hóa đơn trong tháng
 • - Chọn số lượng hóa đơn -
 • Từ 1 đến 30
 • Từ 31 đến 50
 • Từ 51 đến 100
 • Từ 101 đến 150
 • Từ 151 trở lên
 • Không chọn
Field is required!

Chi phí dịch vụ kế toán

Vui lòng chọn cả 3 hạng mục
Ước tính doanh số cả năm
 • - Chọn khoảng doanh số -
 • Dưới $ 199.000
 • Từ $ 200.000 đến $ 499.000
 • Từ $500.000 đến $1.000.000
 • Từ $1.000.000 đến $5.000.000
 • Trên $5.000.000
 • Không chọn
Field is required!
Ước tính số giao dịch thu chi trong tháng
 • - Chọn số lượng giao dịch -
 • Từ 1 đến 30
 • Từ 31 đến 50
 • Từ 51 đến 100
 • Từ 101 đến 150
 • Từ 151 trở lên
 • Không chọn
Field is required!
Ước tính số hóa đơn trong tháng
 • - Chọn số lượng hóa đơn -
 • Từ 1 đến 30
 • Từ 31 đến 50
 • Từ 51 đến 100
 • Từ 101 đến 150
 • Trên 151
 • Không chọn
Field is required!

Lưu ý: đối với các giao dịch khối lượng lớn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để báo giá tốt nhất.

Chi phí dịch vụ thuế: $0.00
Field is required!
Chi phí dịch vụ kế toán: $0.00
Field is required!
Chi phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp: $0.00
Field is required!
Tổng thanh toán:$0.00
Field is required!
Đơn vị tiền tệ: USD / USA

Thông tin liên hệ

Họ và tên
Field is required!
Số điện thoại (nhập cả mã nước)
Field is required!
Quốc gia
 • - Chọn quốc gia -
 • Việt Nam
 • Singapore
Field is required!
Địa chỉ liên lạc
Field is required!
Địa chỉ Email
Field is required!
Tên công ty
Field is required!
Ghi chú (nếu có)
Field is required!

Quý khách cần thêm thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ

Hotline: Zalo/viber/whatsapp: : +65 93822590 Ms. Phuong

Email: enquiries@smeaccounting.com.sg