PHẦN 4: Thủ tục đăng ký và thời hạn đăng ký công ty tại Singapore

Thủ tục được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả mà không phải thông qua bất kỳ sự phiền nhiễu nào,theo qui định chung việc hoàn thành thủ tục thành lập công ty hoàn thành trong khoang 1 đến 2 ngày. Theo qui định, có 2 bước trong qui định đăng ký thành lập công ty :

 

  1. Dang ky tên Công ty (Name application) (nhằm khẳng định tính hợp lệ và không trùng với tên công ty hiện hành.

 

– Theo luật công ty tại Singapore,quá trình thành lập công ty trước tiên cần được sự chấp thuận về tên gọi của Công ty. Thông thường tên gọi Công ty được công nhận trong khoảng dưới 01 h làm việc trừ trường hợp công ty có tên lien quan đến các lĩnh vực Ngân hàng, bảo hiểm, luật, truyền thông, v.v) do việc có liên quan đến các cơ quan có thẩm quyền nên việc trì hoãn có thể nên đến khoảng 1 đến 3 tuần làm việc.

– Để việc chứng thực tên công ty dễ dàng hơn, cần đảm bảo tên gọi mà bạn muốn đặt: Không trùng hoặc tương tự các công ty đang hoạt động tại Singapore.Hoặc không có vi phạm về đăng ký bản quyền nhãn hiệu,không tục tĩu hoặc quá thô tục,không phải là đối tượng đặt chỗ trước.

 

  1. Thanh lap công ty (Incorporation):

Cả hai bước được thực hiện trong cùng ngày ngoại trừ sự trì hoãn xảy ra liên quan đến việc chứng thực tên công ty hoặc danh sách cổ đông

 

Các thông tin cần quan tâm, xin liên hệ đại diện SME Accounting and Tax Services để biết thêm chi tiết. Email:enquiries@smeaccounting.com.sg

Share this post